Mocor Veicoli Industriali Srl - Pooblaščena servisna delavnica MAN Truck & Bus Italija

Logo MAN

Tahografi

V skladu s pooblastili Tržaške Trgovinske Zbornice Mocor Veicoli Industriali Srl izvaja preverjanje in kontrolo analognih, digitalnih in inteligentnih oz. pametnih (4.0) tahografov. Naša delavnica izvaja:
  • Kontrola digitalnih tahografov v skladu z zakonodajo
  • Analiziranje napak v sistemu tahografa
  • Garancije na VDO, Stoneridge e ACTIA (nameščeni v originalni opremi)
  • Prodaja tahografov, oddajnikov in rezervnih delov tahografa
  • Prodaja naprave zbiranja in shranjevanja podatkov
  • Informacije in svetovanja o novih predpisih o času vožnje in počitka
  • Tehnična podpora za stranke
VDO tahografi
Pooblaščena delavnica

V delavnici je na voljo terminal self-service DTCO® Tachomat za prenos in shranjevanje podatkov iz tachografa. DTCO® Tachomat je nameščen na Digital Partners, mreže pooblaščenih servisnih delavnicah VDO ki je Mocor Veicoli Industriali Srl del te mreže.

Za informacije delovanja DTCO® Tachomat kontaktirajte naš servis.

Stoneridge logo
logo Actia